Napoleonic Line Infatry 1812 - 1815 (28 mm, Perry Miniatures) II. - voltigeurs

Po vcelku raketovom štarte s prvými troma skúšobnými voltižérmi som rýchlo dorobil aj ďalších troch a potom som nachvíľu trochu pribrzdil. Niežeby som nemal chuť maľovať ďalej, práve naopak, ale jeden z mojich známych - maliar Francesco Thau mi doporučil pozrieť si jeho tutoriál, aby som dosiahol lepšie výsledky. Najmä väčší kontrast a separácia celkov blackliningom mi na prvých figúrach chýbali. 

Preto som sa rozhodol skúsiť jeho postup, keďže som s výsledkom prvých šiestich figúr nebol celkom spokojný. Zároveň som chcel skúsiť maľovať viac figúr naraz, pri zachovaní kvality. Po dvoch trojfigúrkových skupinkách som sa rozhodol skúsiť šesť figúriek v jednej skupine (aj v tomto ma motivoval Francesco, ktorý podľa vlastných slov maľuje aj 30 figúr pechoty naraz).

Hlavnou zmenou bolo použitie shadera pre zvýraznenie čiernych línií oddeľujúcich jednotlivé celky. Tento shader (Army Painter) som aplikoval na bielo primované figúry, na ktorých boli baseocatnuté niektoré základné farby.

Následne som si namaľoval tváre - už so zachovaním blackliningu aj na nich. Detailné vysculptené tváričky zvýraznené kontrastnými svetlami a tieňmi ma od začiatku bavili a poháňali vpred.

Pracoval som postupne vždy s konkrétnou farbou na všetkých figúrach, čo mi umožňovalo finalizovať konkrétne časti na figúre bez nutnosti vracania sa k nim neskôr a zároveň mi to šetrilo farby. Masové tieňovanie mi zároveň bránilo zaseknúť sa na jednej figúre - vždy som sa po chvíli práce na jednej, posunul na ďalšiu. Farebnosť aj kvalita paintu boli vďaka tomuto postupu veľmi konzistentné naprieč všetkými figúrami. Tiež sa pravidelne strieda hrubé 'natieranie' s  jemným tieňovaním, či zvýrazňovaním detialov, čo je príjemne osviežujúce.


Krok 1: Nabielo naprimované figúry, basecoatnuté farby a shader

Krok 2: Tváre a základné farby

Krok 3: Prvé tieňovanie (postupne podľa použitej farby)

Krok 4: Ďalšie tieňovanie, príprava na modré uniformy

Krok 5: Hotové modré uniformy, pokračujú biele doplnky

Krok 6: Zašpinenie a bejzkovanie hotových figúr

Prehľadný prierez postupom maľovania

Na prvý pohľad môže mať človek pocit, že celý postup je dosť pomalý a zdĺhavý, v skutočnosti pod rukami rastie šesť figúr a celkové časy na jednu figúru sú každý deň rádovo v minútach. Výsledné čísla sú veľmi povzbudivé - na jednu figúru cca 3-4 hodiny, pričom s celkovým výsledkom so maximaálne spokojný, oveľa viac, než pri prvých útočiacich voltižéroch, ktorí boli pre mňa takým testovacím projektom. Výsledné fotografie roty voltižérov


Výsledné fotografie som zverejnil aj na figurkárskom webe Putty And Paint, kde je možné hotovú rotu voltižérov aj ohodnotiť. 

Otestovaný postup sa mi osvedčil, v ďalšej skupine figúr ešte ale skúsim maľovanie zoptimalizovať - samozrejme pri zachovaní finálneho výzoru a celkového štýlu celého bataliónu, s ktorým som maximálne spokojný.


Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Móric Beňovský IV. (28 mm, Perry Miniatures)

Miniboxy - kde se vzaly?

MINIMODEL 1:100 & 1:300 - SAVIEM TP3 Camper 4x4 Expedition YDYKSEB '82